Fekondimi Artificial

ÇMIMI I NDËRHYRJES DUKE FILLUAR NGA 2800€ 

“Qëndra e Shëndetit dhe Kujdesit ndaj Gruas”, pranë Klinikës tonë Dental & Beauty

Avancimet e fundit në Laboratorin e Fertilizimi in-Vitro te klinika Dental & Beauty!

Për 1 në 8 çifte të cilët kanë probleme fertiliteti, arritja e shtatzënisë është një ëndërr frustruese dhe psikologjikisht konsumuese. Nëse një çift infertil kërkon ndihmë mjekësore ai duhet të paraqitet sa më shpejt në klinikën tonë që shërbimi i ofruar të jetë efikas dhe rezultativ, pasi e ardhmja nuk ka qënë asnjëherë kaq pozitive. Trajtimi i infertilitetit ka njohur një hov të madh në përmirësimin e teknikave riprodhuese, opsionet janë zgjeruar me tendencë gjithëpërfshirëse në mënyrë të tillë që asnjë femër mos të privohet nga e drejta për tu bërë nënë.

Prej më shumë se 6 vjetësh, jemi pararojë e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë në fushën e riprodhimit të asistuar me Standartet Europiane të kontrollit të cilat kryen nën kujdesin maksimal sepse qëllimi ynë kryesor është që produkti, procedurat dhe metodat specifike të të vepruarit duhet të merren në konsideratë në mënyrë të pakushtëzuar. I gjithë procesi nga prezantimi i pacientit në klinikën tonë deri tek monitorimi i suksesshëm i shtatzënisë përmes teknikave riprodhuese dhe jo vetëm, kalon përgjatë një linjë komunikimi të vazhdueshëm me karakter informues tejet profesional midis stafit të klinikës dhe pacientit. Në këtë mënyrë pacienti është në qëndër të vëmendjes, ka informacion të plotë në konfidencialitet me vullnetin e tij. Nga 2011 deri në këtë moment jemi krenar që kemi kontribuar në ardhjen në jetë të 500 bebeve të cilët ndodhen në të gjithë anët e globit, U.S.A, Australi , Gjermani, Itali , Kanada, Turqi, Greqi etj. Si rezultat i punës së palodhur dhe eksperiencës së stafit me aparaturat më moderne në Ballkan. Bashkëveprimi profesional ka  berë të mundur që dhe risitë më të fundit siç janë IVM (in-Vitro Maturimi), Oocyte Freezing (Ngrirja e Vezëve) dhe Ovarian Tissue Cryoperservation ( Ngrirja e Ovareve) të gjithë këto procedura kryhen tashmë pranë Qëndrës së Shëndetit dhe Kujdesit ndaj Gruas të Dental & Beauty.

Maturimi In Vitro (IVM)

IVM është një trajtim revolucionar i fertiliteti që krijon mundësi për një alternativë më të sigurt dhe të lirë për të gjithë çiftet të cilat plotësojnë kriteret e nevojshme për t’iu nënshtruar kësaj terapie. Maturimi In Vitro (IVM) është relativisht një proçedurë e re e ngjashme me Fertilizimin In Vitro(IVF) pa ndonjë ndryshim të dukshëm. Ndryshimi midis IVM dhe fertilizimit in vitro (IVF) qëndron në pjesën që vezët janë imature kur ato grumbullohen. Kjo do të thotë që femrave nuk ju nevojiten marrja  e medikamenteve në sasi të lartë përpara se vezët të grumbullohen ndryshe nga çfarë bëhet tek IVF konvencional kur grumbullohen vezët.

Proçedura për IVM është si më poshtë:

 • Si në IVF tradicional (konvencional) vezët grumbullohen në një fazë më të hershme kur ato janë imature. Kjo do të thotë që nuk ju duhet të marrin stimulim hormonal për vezoret përpara se vezët të grumbullohen
 • Vezët maturohen në një kulturë medium të posaçme si dhe qëndrojnë në incubator brenda në laborator për një ose 2 ditë.
 • Kur vezët maturohen ato fertilizohen me spermën. Embrionet rriten dhe më pas transferohen në kavitetin e mitrës njësoj siç bëhet me trajtimin tradicional të IVF.

IVM mund të jetë ideale për pacientet :

 • Të cilat e kanë të pamundur të tolerojnë efektet e mjekimeve të nevojshme për të nxitur maturimin e vezëve in-vivo.
 • Të cilat deshirojnë të ruajnë fertilitetin kur diagnostikohen me kancer dhe që janë në fazat e para  të shërimit.
 • Të cilat ruajnë fertilitetin nga mjekimet e tjera për patologji në korelancë me rezervën ovariane
 • Me Sindromin e Vezoreve Policistike (PCOS) që rrezikojnë nga OHSS( Hiperstimulimi ovarian) , si një alternativë e IVF për femrat e reja me cikël menstrual normal. (IVM është më pak e kushtueshme dhe më e sigurt)
 • Të cilat vuajnë nga prematurimi i vezoreve dhe insufiçenca primare e vezoreve.

Në dhjetor të 2016 ka lindur nën monitorimin e Prof.Dr Hakan Satiroglu dhe Bio.Besfort Ferhati për herë të parë në Shqipëri bebi i konceptuar me ketë teknike të re tashmë e aplikuar gjerësisht dhe me efikasitet nga stafi i klinikes së fertilitetit pranë Dental & Beauty.

Oocyte Crypreservation (Ruajtja e Vezëve)

Ruajtja e vezëve humane (ngrirja e tyre) është një proces ku vezët e femres merren, ngrihen dhe ruhen. Më vonë , kur ajo është gati për të ngelur shtatzanë vezët shkrihen, fertilizohen,dhe transferohen në uterus si embrione.

Ruajtja e vezëve është e detyrueshme  veçanërisht tek këto 3 grupe femrash:

 • Femra të diagnostikuara me kancer që nuk kanë nisur akoma kimioterapinë apo radioterapine
 • Femra të cilat janë duke u trajtuar me anë të teknologjive të asistuara riprodhuese të cilat nuk e konsiderojnë ngrirjen e embrioneve si një opsion
 • Femra të cilat duan të ruajnë aftësinë e tyre në të ardhmen për të pasur fëmijë, ose ngaqe nuk kane akoma një partner, ose për shkaqe personale ose arsye mjekësore

 

Jetë gjatesia riprodhuese e femrave është e limituar dhe kryesisht varet nga numri i vezëve me të cilat ajo ka lindur dhe fatkeqësisht nuk mund të përmiresohet me asnjë terapi.                                                                 Veç kësaj ruajtja e vezëve përfaqëson një mundësi  tërheqësë për ato gra që duan të shtyjnë lindjen e fëmijëvë si pasoje e angazhimeve profesionale duke shtyrë kohën për tu bërë nënë.

Të gjitha femrat tashmë kanë mundësinë  të drejtohen në Bankën e Ruajtjes së Ovociteve pranë klinikës Dental & Beauty në çfarëdo momenti që do të konsiderojnë të arsyeshme mundësinë për të realizuar shtatzëninë  si një ruajtje alternative të fertilitetit.                                                                                                         Në 10 vitet e fundit metoda për ngrirjen e shpejtë të vezëve ose ndryshe vitrifikimi ka përmirësuar dukshem mbijetesën e vezëve pas krio-preservimit.                                                                                                                            Rezultatet rastësore të studimeve të kontrolluara shkencërisht,  tregojnë që vezët e ngrira dhe ato të freskëta japin të njëjtat shkallë shtatzënie në ciklet e IVF.

Nëntor 2016 për një çift infertil i ardhur nga Italia i cili kishte përzgjedhur Qëndrën e Fertilitetit të Dental & Beauty nën monitorimin e Dr.Elton Peçi dhe Bio.Besfort Ferhati është kryer me sukses rasti i parë në Shqipëri me shtatëzëni  klinike me vezë të ngrira nga cikli i IVF.

OVARIAN TISSUE CRYOPERSERVATION ( Ngrirja e Ovareve )

Është një opsion për të ruajtur aftësinë riprodhuese në pacientët të cilët duhet ti nënshtrohen në mënyre urgjente kimio-terapisë ose radioterapisë ose pacient në kushte të tjera patologjike të cilët kërkojnë terapi qëe mund të kompromentojnë funksionin ovarian deri në infertilitet subsekuent.

Ruajtja e ovareve është e detyrueshme veçanërisht tek këto grupe femrash:

 • Femra të cilat kërkojnë trajtim të menjëhershëm gonadotoksik me malinjitet agresiv ku nuk ka mjaftueshëm kohë për të mundësuar ngrirjen e ovociteve/embrioneve që derivojnë si rrjedhojë e induktimit ovulator
 • Femra me sëmundje auto-imune të cilat ka dështuar paraprakisht në terapitë imunosupresive mund të zgjedhin si opsion profilaktik ruajtjen e ovareve
 • Femra me mutacion genetik që mbartin risk të lartë për dështim prematur ovarian mund ta konsiderojnë si opsion për ruajtjen e fertilitetit
 • Femra me malinjitet hormono-sensitiv

Pjesa më e madhe e ovociteve janë të lokalizuar tek folikujt primordial në korteksin ovarian, si pasojë marrja e një volume minimal të indit kortikal mundëson ruajtjen e një numri të madh ovocitesh të pamaturuara.

Metoda më e zakonshme që përdoret për të marrë indin ovarian është laparoskopia. Në momentin që indi ovarian është marrë, transferohet në laborator dhe disektohet në copëza të holla indesh të cilat variojne 0.3 – 2 mm të gjera të gatshëm për tu ngrirë.

Metoda e ngrirjes është Vitrifikimi si më efikas dhe që mundëson eleminimin e riskut për formimin e kristaleve të akullta në indin ovarian.

Laboratori i IVF në klinikën Dental & Beauty ka kryer me sukses procedurën e parë në Shqipëri të ngrirjes së indit ovarian të marrë si pasojë e terapisë së  trajtimit për kancer nën drejtimin e Prof.Dr Hakan Satiroglu dhe Bio.Besfort Ferhati.

Më shumë informacion

Kur indikohet IVF
Si funksionon IVF
Më shumë vezë…Më shumë shanse
Dhurimi i vezëve

MJEKËT

STRUKTURAT TONA

Shiko të gjithë fotot