PROTEZA DENTARE

Proteza dentare është një pajisje e krijuar posaçërisht për të zëvendësuar dhëmbët e humbur. Proteza dentare mund të jetë fikse ose e lëvizshme: protezat fikse dentare janë çdo lloj proteze e cila fiksohet në klinikë nga dentisti dhe nuk mund të hiqet nga pacienti, është më e ngjashme me dhëmbët natyral dhe kërkon kujdes njësoj si to. Proteza e lëvizshme është çdo lloj proteze që hiqet çdo ditë dhe mund të zëvëndosojë një pjesë ose të gjithë harkun dentar, shpesh këto proteza janë bërë për njerëzit që duan t’i kenë dhëmbët shpejt ose që nuk kanë kockë të mjaftueshme për të vendosur implantet.

Dental & Beauty përdor vetëm materiale të çertifikuara dhe me cilësi të lartë për të realizuar proteza dentare qeramike dhe zirkoni.

odontoiatria conservativa
Lloji i Ndërhyrjes Çmimi
Kurorë Metaliko-Qeramike e Thjeshtë € 95
Kurorë Qeramik-Zirkon e ndërtuar me Sistemin Kompjuterik CAD-CAM € 150
Kurorë provizore rezine € 15
Protezë provizore e lëvizshme (për 1 hark dentar) € 250
Protezë totale e lëvizshme rezine (për 1 hark dentar) € 280
Protezë e skeletuar metalike € 300
Protezë e skeletuar me ngjitje € 420
Protezë overdenture për harkun dentar € 790
Anestezia Falas
Preventivi Falas

Mbi çmimet e listuara do të ketë zbritje në varësi të llojit të punës që do të kryhet për pacientin. Është e nevojshme për një preventiv falas, të dërgohet nga pacienti një GRAFI DENTARE (PANORAMEX) e qartë dhe e kryer afër në kohë. Në këtë mënyrë ne mund të jemi më të saktë në lidhje me çmimin dhe zbritjen e mundshme që do të aplikohet.