IMPLANTOLOGJIA DENTARE

Implantologjia dentare është një ndërhyrje që konsiston në vendosjen e një vide titani në nofull për të zëvendësuar rrënjët e dhëmbit natyral. Bëhet fjalë për një ndërhyrje që mund të kryhet në një pozicion strategjik në gojën e pacientit, e cila mbyll hapësirat dhe realizon harmonizimin me dhëmbët natyral duke krijuar një estetikë optimale.

Mund të realizohen proteza fikse ose gjysmë-fikse duke përdorur gjithnjë materiale të cilësisë së lartë si titani dhe rezina.

Lloji i Ndërhyrjes Çmimi
Implant Dental Titani. Çmimi përfshin vidën dhe shtyllën mbështetëse € 550
Ngritje e sinusit maksilar duke përfshirë membranën + materiale biokompatibël të cilësisë së parë € 890
Protezë totale fikse (12/14 elementë aliazhi metaliko-qeramike) € 80
8/10 Implante Titani € 495
Protezë Proviziore € 230
Protezë gjysmë-fikse rezine (overdenture) € 790
3/4 Implante titani (Për një hark dentar): 1 implant 520 € (çmimi i zbritur 5%) € 520
Kurorë metaliko-qeramike e thjeshtë € 95
Kurorë Qeramik-Zirkon e ndërtuar me Sistemin Kompjuterik CAD-CAM € 150
Kurorë Provizore Rezine € 15
Shtim Kockor x 1 € 290
Anestezia Falas
Preventivi Falas

Mbi çmimet e listuara do të ketë zbritje në varësi të llojit të punës që do të kryhet për pacientin. Është e nevojshme për një preventiv falas, të dërgohet nga pacienti një GRAFI DENTARE (PANORAMEX) e qartë dhe e kryer afër në kohë. Në këtë mënyrë ne mund të jemi më të saktë në lidhje me çmimin dhe zbritjen e mundshme që do të aplikohet.